29 Φεβ 2024 01:53

Εκλογικά αποτελέσματα Πύλης 2010

 Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι επίσημα:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

176

177

178

179</p>

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 2

 3

4

 

 

2

 11

 15

 17

 18

19

 

2

 2

 95

 2,55%

 ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

82  76  85 90  60  163  104  144  179  136

157

112

 130

 93

 1611

 43,31%

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 120  97  51  30  38  143  35  80  81  60

55

 85

 52

 104

 1031

 27,72%

 ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 77  97  5  120  75  39  26  100  93  118

109</p>

 33

 51

 36

 979

 26,32%

ΝΕΟ ΚΥΜΑ

   1        1        1

1

 

 

 

 4

 0,11%