29 Φεβ 2024 01:51

Εκλογικά αποτελέσματα Πύλης 2010 2η Κυριακή

ΠΥΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΛΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

99

85

84

76

75

135

107

160

188

141

166

135

129

117

1697

54,22%

 ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

137

138

27

84

121

116

48

123

135

153

141

72

69

69

1433

45,78%

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

-38

-53

57

-8

-46

19

59

37

53

-12

25

63

60

48

3130

     8,43%

 


ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Δ. ΠΥΛΗΣ

Δ.  ΠΙΝΔΕΩΝ

Δ. ΠΙΑΛΕΙΩΝ

Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Κ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Δ. ΓΟΜΦΩΝ

Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

1697

916

1046

309

149

1595

1409

 ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1433

853

1414

206

146

1637

1002

48,44%