30 Σεπ 2023 06:19

“Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δήμο Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ο Δήμος Πύλης πρόκειται να προβεί στην έκδοση ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/2005.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που κατοικούν στον Δήμο Πύλης, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Πέμπτη 1 Μαρτίου του 2012 έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου του 2012.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο: Μπέκου Κ. 2431352115.

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις & τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου…

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου…

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τοπικό  Διαμέρισμα

Αριθμός Θέσεων

Τοποθεσία

 

 

 

 Πύλης

 

 

 10

 

Όπισθεν Δημαρχείου και ως την Πυροσβεστική

ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

 

 

 Παλαιοκαρυάς

 

 2

 

 

 

 1

 

Θέση «Νερόμυλος»

 

 

 

Θέση «Ασβεσταριά», δίπλα στο ποτάμι

 

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

 

 

 Ελάτης

 

 

 18

 

Οι ήδη υπάρχουσες θέσεις    στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του οικισμού

ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

 

 

 Αγ.Βησσαρίωνας

 

 5

 

Στην πλατεία του χωριού

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες αιτήσεις για κάθε μία κατηγορία υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου,(ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ- ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ), δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των θέσεων, το υπόλοιπο των θέσεων θα καλυφθεί από αιτούντες άλλης κατηγορίας.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την χορήγηση θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου…

Πύλη 1/3/2012

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Πλαβός