21 Απρ 2024 12:10

“Έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από το Δήμο Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πύλης πρόκειται να προβεί στην έκδοση  δεκαέξι (16) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το Δήμο Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/2005.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που κατοικούν στον Δήμο Πύλης, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Πέμπτη 1 Μαρτίου του 2012 έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου του 2012.

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις & τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου…

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου…

 

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου…

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για την ανανέωση άδειας πλανόδιου εμπορίου…