22 Ιούν 2024 19:57

“Εκδήλωση για το μέλλον του αγροκτηνοτροφικού τομέα στο Δήμο Πύλης.”

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδας, ο Δήμος Πύλης και ο Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων διοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου με θέμα:

«Το μέλλον του αγροκτηνοτροφικού τομέα»


Ομιλητές:

κ. Λωλής Δημήτριος , Γεωπόνος Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας «Προοπτικές της Ελληνικής Κτηνοτροφίας»

κ. Γιατρόπουλος Κων/νος, Γεωπόνος Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας «Προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας»

κ. Κουκούτσης Ιωάννης, Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας «Επενδυτικά προγράμματα στην γεωργία και την κτηνοτροφία»

Η παρουσία όλων των δημοτών κρίνεται αναγκαία για την ενημέρωσή τους, αλλά και για την προώθηση των προβληματισμών τους στους αρμόδιους φορείς.