23 Φεβ 2024 02:04

“Εκδήλωση ενδιαφέροντος νέων του Δήμου Πύλης για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Όσοι δημότες ηλικίας από 18 έως 30 ετών επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας νέων στην Ε.Ε. καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον στο Δημαρχείο Πύλης.

Σας ενημερώνουμε ότι για τα προγράμματα κινητικότητας νέων («Νέα Γενιά σε Δράση») υποβάλλονται αιτήσεις από τους Φορείς όπως παρακάτω:

 

Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ:  

Προθεσμία υποβολής Φορέα

1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου 

1 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου

1 Ιουνίου

1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου και 31 Ιουλίου

1 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση από το Δήμο Πύλης


  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου


  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


  • Επικυρωμένο Πτυχίο Αγγλικών (επίπεδο Lower)


  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας