16 Απρ 2024 23:45

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008

Στην τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 01 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ε γ κ ρ ί θ η κ ε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 και το εγκριθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Οικονομικού έτους 2008.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2008 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά 2.930.589,53 Ευρώ

Έκτακτα 2.064.109,20 Ευρώ

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων

από παρελθόντα οικονομικά έτη 706.514,12 Ευρώ

Εισπράξεις του Δημοσίου και τρίτων

και επιστροφές χρημάτων 280.050,00 Ευρώ

Χρηματικό υπόλοιπο 80.974,33 Ευρώ

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 6.062.237,18 Ευρώ

 

ΕΞΟΔΑ

Λειτουργικές ανάγκες χρήσης 1.959.831,78 Ευρώ

Επενδύσεις 2.732.365,71 Ευρώ

Πληρωμές Π.Ο.Ε. – λοιπές αποδόσεις 1.302.217,34 Ευρώ

Αποθεματικό 67.822,35 Ευρώ

 

                                                                         Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 6.062.237,18 Ευρώ.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης έκανε την παρακάτω εισήγηση επί του Προϋπολογισμού.

« Με τον πολίτη και τον άνθρωπο στο επίκεντρο της προσοχής μας, με στόχο το Δήμο Πύλης, σύγχρονο και ανθρώπινο, μία πόλη που συνεχώς αναπτύσσεται και δημιουργεί, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, προσπαθήσαμε στον Προϋπολογισμό του 2008 να συμπεριλάβουμε δράσεις, μελέτες και έργα που απαντούν στα βασικά αιτήματα των καιρών μας.

Ο Προϋπολογισμός του 2008 περιλαμβάνει έργα που άρχισαν την προηγούμενη χρονιά, έργα που συνεχίζουν να κατασκευάζονται, κάποια άλλα που έχουν αποπερατωθεί ως κατασκευή και έχουν υπόλοιπο προς πληρωμή και, βέβαια, τα νέα έργα.

Η συνεχής διαβούλευση με τους δημότες, τους Συλλόγους και Φορείς, μας οδήγησε στον σχεδιασμό μίας πολιτικής τοπικής ανάπτυξης, που προσπαθεί μέσω των έργων να αντιμετωπίσει και να λύσει, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, τα επείγοντα και μεγάλα τοπικά προβλήματα, με την μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής, τουριστικής προβολής, ανάπτυξης και την λήψη μέτρων κοιονωνικής πρόνοιας.

Παράλληλα, με την εφαρμοζόμενη πολιτική εξυπηρέτησης του Πολίτη που περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου, την διεύρυνση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών κάνουμε σταθερά βήματα δημιουργίας συνθηκών κοινωνικής συνοχής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, διοικητικής αυτοδυναμίας, πολιτιστικής συνεργασίας, με έμφαση στην ποιότητα ζωής και την κοινωνική πρόνοια για όλους τους πολίτες του Δήμου Πύλης.

Με πλήρη συναίσθηση της αποστολής που μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες του Δήμου μας, είμαστε ανοικτοί σε κάθε εποικοδομητική πρόταση, που θα κινείται στην σωστή κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι, όλοι θέλουμε το καλό της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών μας.

Θέλω όμως να σταθώ στο σημείο ότι λείπει το μεγαλύτερο κομμάτι της Αντιπολίτευσης από την κορυφαία πράξη του Δημοτικού μας Συμβουλίου και χαιρετίζω την μοναδική παρουσία εκπροσώπησης του κ. Πανάγου Λεωνίδα».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ