29 Μάι 2024 15:09

Έγκριση Έργου με τίτλο «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί στον Δήμο Πύλης  έργο με τίτλο «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης».
Έργου που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) στον Άξονα 4.  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER.
Προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 Ευρώ μετά του Φ.Π.Α..
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τοπική Κοινότητα Φήκης του Δήμου Πύλης. Θα κατασκευαστούν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 8×8, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένας διάδρομος πεζοπορίας και ανάπλαση της εισόδου του πάρκου. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και συνοπτικά περιλαμβάνει:
@Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8
@Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και
@Περιβάλλον χώρος.

 

Αναμένεται  και η έγκριση υποβληθέντος Φακέλου έργου με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης»,
           με αντικείμενο την πλακόστρωση πεζοδρομίων στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου μας, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Πηγής  με τη διαμόρφωση και κατασκευή του πεζοδρομίου που δεν είναι σε καλή κατάσταση, Προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 Ευρώ.