ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΙΑΡΗΣ: Ο πρώτος πεσών του 1940

Η ιστορία του Τσαβαλιάρη Βασιλείου Βασίλειος Τσιαβαλιάρης: (1912-1940) Ο πρώτος νεκρός Στρατιώτης του 1940.Ο Στρατιώτης Βασίλειος Τσιαβαλιάρης του Ιωάννη από την Πιαλεία Τρικάλων υπηρετούσε ως σκοπευτής πολυβόλου στο 51ο Σύνταγμα Πεζικού και η θέση του ήταν στο 21ο φυλάκιο της Ελληνοαλβανικής μεθορίου.
Έπεσε την 5η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου μόλις εξήλθε από το φυλάκιο στο ύψωμα Γκόλιο. Η Ελλάδα θρηνεί τον πρώτο της νεκρό.

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Πιαλεία