30 Σεπ 2023 04:46

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 2016 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
 Πύλη 30-9-2016
Αριθμ. πρωτ.: 14232

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημεριών φαρμακείων Δήμου Πύλης για τους μήνες:  Οκτώβριο 2016, Νοέμβριο 2016, Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 135

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την παρ. 6 άρθρο 94 στοιχείο 35 και την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
  2. Το άρθρο 22 του Ν.1483/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Το άρθρο 9 του Ν.1963/91, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. Την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011
  5. Το σχετικό έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων με θέμα: «Εφημερίες μονοεδρκών φαρμακείων για τους μήνες: Οκτώβριο 2016, Νοέμβριο 2016, Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017».
  6. Την ανάγκη για την καλή εξυπηρέτηση των πολιτών

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τις εφημερίες  φαρμακείων Δήμου Πύλης για τους μήνες:  Οκτώβριο 2016, Νοέμβριο 2016, Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017.

 

 

Ο Δήμαρχος

Μαράβας  Κωνσταντίνος

ΑΔΑ: 75Ε5Ω14-ΦΓΙ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15118
Θέμα: 161 αποφαση Δημάρχου Πύλης με θέμα:ΤΡοποίηση της 135η /2016 Α΄πόφασης Δημάρχου Πύλης
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

 

Kατεβάστε το Αρχείο