22 Φεβ 2024 23:45

Ευχές στο Δήμαρχο Πύλης από τους προσκόπους Τρικάλων

tn_proskopoiΤΟ Δημαρχείο Πύλης επισκέφθηκε κλιμάκιο Βαθμοφόρων της τοπικής Προσκοπικής Κίνησης την Δευτέρα 31.12.2007, προκειμένου να μεταφέρει τις ευχές όλων των Προσκόπων Ν. Τρικάλων στο Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουφογάζο και μέσω αυτού σε όλους τους δημότες του Δήμου Πύλης, με αφορμή τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και την έλευση του νέου έτους.

Παράλληλα οι Πρόσκοποι Τρικάλων θέλοντας να ευχα­ριστήσουν και έμπρακτα τον. Δήμαρχο για την διάθεση κα­τάλληλου χώρου όπου πραγ­ματοποιήθηκε η χειμερινή δράση των Προσκόπων το διήμερο 29 & 30.12.2007, απέ­νειμαν στον ίδιο τιμητική διά­κριση' ενεργού συμπαραστά­τη ως ελάχιστο. δείγμα ευχα­ριστιών για την προσφορά του στην Προσκοπική Κίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κα­τά τη διάρκεια της συνάντη­σης προτάθηκε. από τον Δή­μαρχο και έγινε αποδεκτό με χαρά από τους Προσκόποuς η πραγματοποίηση μια Πανελλήνιας ή τοπικής Προσκο­πικής υπαίθριας δράσης στον ευρύτερο χώρο υπό την αιγί­δα του Δήμου Πύλης, με σκο­πό τη διαβίωση των τμημάτων σύμφωνα με την Προσκοπική μέθοδο διαπαιδαγώγησης αλλά και την ανάδειξη του φυ­σικού τοπίου και των ιστορι­κών-Βυζαντινών μνημείων της περιοχής.

 Στη συνάντηση παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Λαμπρογιώργος ο οποίος με τη σειρά του ευχή­θηκε στους Προσκόπους υγεία και διάθεση προσφο­ράς να συνεχίσουν το έργο τους και το νέο έτος