Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA (Κοτόπουλο, Μοσχαρίσιο, Χοιρινό κρέας – Μέλι) 19-20 Μαϊου 2021 από τον Δήμο Πύλης.