24 Φεβ 2024 15:21

Δράσεις Προβολής του Δήμου

Δράσεις προβολής έργου « Δηµοτικές Διαδlκτυακές Πύλες Κεντρικής Ελλάδας- Υποέργο 5

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ηρώων 1940

Πληροφορίες: ,

Τηλέφωνο : 2434 02902

F Α Χ : 2434 Ο 23050

Τ. Κ. : 42032

E-mail: info@dimospylis.gr

 

Πύλη 23 Οκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:-

 

ΠΡΟΣ

PC SYSTEMS Α. Ε.

 

Υπόψη: Κου Τασουνίδη Πέτρου (FAX: 210-8069333)

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δράσεις προβολής έργου « Δηµοτικές Διαδlκτυακές Πύλες Κεντρικής Ελλάδας- Υποέργο 5 ».

 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο Δήµος µας επιθυµεί την πραγµατοποίηση των Δράσεων Προβολής, που προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του έργου «Δηµοτικές Δlαδικτυακές Πύλες Κεντρικής Ελλάδας- Υποέργο 5 », στον χώρο του Δηµαρχείου όσον αφορά το Εκθεσιακό Περίπτερο και στον χώρο της αίθουσας του Δηµοτικού Συµβουλίου όσον αφορά την Ηµερίδα. Οι ανωτέρω χώροι θα διατεθούν για έναν (1) µήνα όσον αφορά το Εκθεσιακό Περίπτερο και για µία (1) ηµέρα όσον αφορά την πραγµατοποίηση της Ηµερίδας.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος