20 Ιούλ 2024 22:58

Δράση: «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»

ΠΡΑΞΗ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
Α.Σ «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δράση: «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»
Φορέας Υλοποίησης: Κ.Ε.Α ΘΕΣΙΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» υλοποιεί στο Δήμο Πύλης την Πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» στα πλαίσια  της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης ο φορέας ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, εταίρος της Α.Σ, υλοποιεί τη δράση «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών» η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση εισόδου των ωφελουμένων ανέργων που συμμετέχουν στην Πράξη, στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εμπειρίας και των δυνατοτήτων παρέμβασης, ο φορέας προωθεί σε συνεργασία με την Α.Σ., τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασύνδεση με τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορία, πρωτογενή παραγωγή στο Δήμο Πύλης.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής ευθύνης για την  πρόσληψη εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων σε εργασιακά θέματα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της ανωτέρω δράσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των επιχειρηματιών, η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης και η ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενοι φορείς στην Α.Σ «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» είναι: Δήμος Πύλης, ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π., Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Πύλης, Σύλλογος Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου «Ξένιος Ζευς», Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Α.Ε., Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης, ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Επιμελητήριο Τρικάλων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν προσωπικό στο Δήμο Πύλης να απευθυνθούν στον φορέα ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ στα τηλέφωνα 2410287061-2.