Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος της Αναπνευστικής Λειτουργίας μέσω της Σπιρομέτρησης από τον Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης στα πλαίσια του δόγματος «Υγεία για Όλους» στοχεύει στη συνεχή Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και στη Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των πολιτών του υλοποιώντας το Πρόγραμμα Λειτουργικών Δοκιμασιών του Πνεύμονα (ΛΔΠ).

Το Πρόγραμμα αφορά σε Δωρεάν Προληπτικό Έλεγχο της Αναπνευστικής Λειτουργίας μέσω της  Σπιρομέτρησης και απευθύνεται σε Καπνιστές άνω των 40 χρόνων.

Η Χρησιμότητα της Σπιρομέτρησης έγκειται στην:

  • Διερεύνηση της Πνευμονικής Λειτουργίας
  • Έγκαιρη Διάγνωση πιθανής Νοσηρότητας της Πνευμονικής Λειτουργίας (ΧΑΠ, Βρογχικό Άσθμα κ.α.)
  • Αξιολόγηση και Αιτία συνοδών συμπτωμάτων των καπνιστών (δύσπνοια, βήχας, συριγμός κ.α.)
  • Εκτίμηση πιθανού κινδύνου σε κατάσταση Γενικής Αναισθησίας (προεγχειρητικός έλεγχος)

Η Εξέταση – Διάγνωση γίνεται από Ιατρό Πνευμονολόγο, είναι 15λεπτης διάρκειας και πραγματοποιείται στο Κ.Α.Π.Η. ΠΥΛΗΣ (Αγίου Νικολάου και Ηρώων 40) τις ημέρες Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού).

 

 

 

Στραπάτσας Παναγιώτης, Ιατρός Πνευμονολόγος: 2431303414
Γραδούλα Βασιλική, Ψυχολόγος: 24340 29065

 

 

 

Η Δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.