20 Μάι 2024 00:07

“Δωρεάν διανομή προϊόντων (2009)”

Όσοι δεν είχαν υποβάλλει πέρυσι αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για δωρεάν διανομή προϊόντων (μακαρόνια, τυρί φέτα) μπορούν να υποβάλλουν φέτος και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21/05/2009 ημέρα Πέμπτη έως 29/05/2009 ημέρα Παρασκευή στο Κ.Ε.Π. Δήμου Πύλης. (τηλ.: 2434350170)

 

ΠΡΟΫΠOΘΕΣΕΙΣ:

Α) Οι Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Β) Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000€, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο τέκνο.

Γ) Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα.

Δ) Προσαύξηση κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αίτηση.

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους (2008). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία (Γ) των προϋποθέσεων.

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ