ΔΩΡΕΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ

Το Δ.Σ. του Κ.Σ. Πύλης θέλοντας να ενδυναμώσει σημαντικά τον ρόλο του Συλλόγου μας, με αίσθημα ευθύνης και ανησυχίας για κοινωνική προσφορά απέναντι στις εξελίξεις λόγω Κορωναιού στην Χώρα μας προέβη σε δωρεά στο Κέντρο Υγείας Πύλης.

Είμαστε προσηλωμένοι στην συνέχιση και ανάληψη των απαιτουμένων δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της Πατρίδας μας τις δύσκολες αυτές ώρες και θέλοντας ως Σύλλογος να συνδράμουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε στην τοπική κοινωνία αποφασίσαμε να προσφέρουμε με την μορφή δωρεάς, ένα ηλεκτρικό μηχάνημα ψεκασμού –απολύμανσης με σκοπό να διατεθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Πύλης.
Η σκέψη μας κάθε μέρα είναι κοντά στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Χώρας μας και ειδικότερα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής μας και γνωρίζουμε ότι επιτελείται το τόσο απαιτητικό, δύσκολο, επικίνδυνο και συνάμα σημαντικό έργο σας, σας παρακαλούμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες υγείας.
Σας εμπιστευόμαστε και σας αγαπάμε. Σ’ αυτό τον πόλεμο είσαστε η ασπίδα της Πατρίδας μας.

Σας ευχαριστούμε
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης