18 Ιούν 2024 23:54

ΔΩΡΕΑ Ι.Χ. στον Δήμο Πύλης.

Σαν Δήμος Πύλης και σαν ΔΕΥΑ Πύλης, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια την κ. Πατραμάνη Άρτεμη μαζί με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Πατραμάνη, για την κίνηση τους να μεταβιβάσουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Δήμου, Ι.Χ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας τους.Είναι βέβαιο ότι θα φανεί χρήσιμο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.