06 Δεκ 2023 09:46

“Διοργάνωση Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μεταξύ ομάδων των Δημοτικών Σχολείων Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ                                          

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

                                                           

Υπεύθυνος Οργάνωσης:Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μαγκούτης

Τηλ: 6976294113

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314                                                        Προς

 

                                                                                    Όλα τα Δημοτικά Σχολεία

                                                                                    Του Δήμου Πύλης

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Ο  Δήμος  Πύλης στην προσπάθεια του να συμβάλει στην Πολιτιστική και Αθλητική ανάπτυξη της περιοχής θα διοργανώσει  το 3ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μεταξύ των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου ημέρα Σάββατο και 01 Ιουνίου ημέρα Κυριακή,  στο Αθλητικό Κέντρο Νίκου Παπαποστόλου στον Άγιο Βησαρίωνα σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων, σε συνεργασία με τους γυμναστές και τους γονείς των παιδιών να φροντίσουν για την καλύτερη οργάνωση και παρουσίαση της ομάδας τους.

Επειδή τα σχολεία του Δήμου μας είναι διαφορετικής δυναμικότητας σε αριθμό μαθητών και για να διευκολύνουμε την συμμετοχή περισσοτέρων παιδιών προτείνουμε ως εξής:

Τα μεγάλα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν με δυο ομάδες, ενώ τα μικρά σχολεία μπορούν να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν με μια ομάδα δύο ή και περισσότερα σχολεία.

Κάθε ομάδα θα αποτελείται εννέα (9) βασικούς παίκτες και αναπληρωματικούς κατ' επιλογής σας.

Η ιατρική εξέταση καθώς και η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών θα γίνει με ευθύνη των γονέων τους.

Οι καταστάσεις  συμμετοχής, τις οποίες επισυνάπτουμε στην παρούσα παρακαλούμε όπως αποσταλούν στην  Διεύθυνση του Δήμου Πύλης  στα γραφεία Τρικάλων Καλαμάτα αρ. 1, ή στο ΦΑΞ 2431031270 μέχρι την 22/5/2014, ημέρα Πέμπτη, υπόψη κ. Δημητρίου Χονδρού

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα παραδοθούν στην επιτροπή πριν την έναρξη του αγώνα.

 

       Πύλη   06/05/2014

         Η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

 

            Βαΐτσα Μπουροκώστα -Βίτσα