23 Φεβ 2024 02:39

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (22 Ιουνίου 2009)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιουνίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: «Παρουσίαση & έγκριση του Β2 Σταδίου της Μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

2ον: «Κατανομή ΣΑΤΑ 2009».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ