23 Απρ 2024 10:28

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (20-08-09)

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: «Αποδοχή πιστώσεων από α) Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας  & Δημοσίων έργων β)Υπουργείο Εσωτερικών, γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δ) Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009».

2ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΑΡΤΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

3ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ANΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

4ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ».

5ον: «Έγκριση τεύχους τελικής μελέτης προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πύλης ( ΔΕΚΑΔΗΠ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.».

6ον: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ – Αποδοχή παραίτησης Προέδρου».

7ον: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Β΄  ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

8ον: «Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης έξι (6) ξύλινων οικίσκων στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

9ον: «Χορήγηση ή μη άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου».

10ον: «Επί αιτήσεως Καρακικέ Κων/νου».

11ον: «Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων έργου».

12ον: «Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου σε θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ