18 Απρ 2024 16:32

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Αυγούστου 2008, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ον:«Περί συμμετοχής Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας».

2ον:«Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER ( Ε.Π.Δ. LEADER) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ».

3ον:«Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης έργων».

4ον:«Παραλαβή – έγκριση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο δ.δ. Πύλης».

5ον:«Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

6ον:«Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΕΜΜΑ ΕΩΣ ΘΑΝΑΣΕΪΚΑ».

7ον:«Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑ».


8ον:«Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκσκαφή μικροτάφρου και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης, Ροπωτού, Αγίου Προκοπίου,Πετροχωρίου».

9ον:«Ταμειακή τακτοποίηση και συμψηφισμός ποσού ύψους 1.904,00 Ευρώ με οφειλή ενοικιαστή Δημοτικού Καταστήματος».


10ον:«Έγκριση διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2008».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ