28 Φεβ 2024 07:34

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (19-04-2010)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Απριλίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΝΤΜΕ Έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

 2. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

 3. «Επί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ».

 4. «Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Δήμου Πύλης».

 5. «Έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κανέλα του Αργυρίου στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

 6. «Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού Έτους 2010».

 7. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την συγκρότηση Επιτροπής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων».

 8. «Επί αιτήσεως κ. Πατσιαούρα Νικολέττας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ