22 Φεβ 2024 23:40

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (19-03-2010)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Μαρτίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

2. «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου με τίτλο «ΠEZOΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

3. «Επί Δήλωσης βλάβης του αναδόχου «ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε.» του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4. «Επί ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

5. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6. «Επί αιτήσεως κ. Κολοκυθά Αγορίτσας του Δημητρίου για οριστικοποίηση ποσού οφειλής – εισφορά σε χρήμα επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της».

7. «Επί ανάκλησης αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος στο δ.δ. Ροπωτού».

8. «Επί υπομνήματος Υπεραστικού & Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων».

9. «Επί αιτήσεως κ. Γούλα Αθηνάς».

10. «Χορήγηση αδειών υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου».

11. «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης».

12. «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου».

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ