24 Ιούν 2024 04:39

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (18-02-2010)

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.«Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Πύλης».

2.«Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρ/κή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

3.«Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες & λοιπά έντυπα».

4.«Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δώρων – εξόδων φιλοξενίας – εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 2010».

5.«Χρηματοδότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης και λοιπών Πολιτιστικών –  Αθλητικών Συλλόγων».

6.«Έγκριση Προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πύλης».

7.«Έγκριση των αριθμ. 295/2009 & 296/2009 μελετών ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων».

8.«Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων».

9.«Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ».

10.«Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

11.«Καθορισμός ποσοστού Δήμου από ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκής Αγοράς».

12.«Επί του αριθμ. 563/2010 εγγράφου της Δ/νσης Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

13.«Έγκριση πρακτικού ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης στο τ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

14.«Έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».

15.«Επί αιτήσεως κ. Τσιγκαρίδα Παύλου του Νικολάου».

16.«Επί αιτήσεως κ. Νάκου Κων/νου του Βασιλείου».

17.«Επί τρόπου εκτέλεσης προμηθειών πετρελαίου, μίσθωσης μηχανημάτων έργου κ.λ.π.».

18.«Εκμίσθωση δημοτικού χώρου με πρόχειρες ξύλινες κατασκευές».

19.«Επί αιτήματος κ. Ξηντάρα Ασπασίας & Γυμναστικού Συλλόγου Πύλης».

20.«Συγκρότηση Α/θμιας & Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμού Ν. Τρικάλων».

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ