29 Μάι 2024 15:39

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (17-09-09).”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009».

2ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

3ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

4ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

5ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» προς ένταξη σε Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

6ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  μελέτης  με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

7ον: «Έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

8ον: «Κατανομή ΣΑΤΑ».

9ον: «Επί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη ατόμων με Μερική Απασχόληση & Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής».

10ον: «Περί παραχώρησης – χορήγησης άδειας επέμβασης στο 4ο χλμ Τρικάλων Ελάτης με σκοπό την κατασκευή μικρού δημοτικού έργου για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και την τουριστική αναψυχή».

11ον: «Επί αιτήματος Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών».

12ον: «Έγκριση πρακτικού  καθορισμού και διάθεσης χώρων σε  πολιτικά κόμματα για τις Εθνικές εκλογές της 04ης Οκτωβρίου 2009».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ