23 Φεβ 2024 03:35

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (16-06-09)

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Ιουνίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

2.«Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών του Ν. 3756/2009 – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης».

3.«Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

4.«Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009 – επιχορήγηση Αθλητικών & λοιπών Συλλόγων».

5.«Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

6.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Διακοπών έτους 2009».

7.«Τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης πολιτών από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων».

8.«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002415 – ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της VODAFONE – PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.».

9.«Οριστική ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»  του έργου με τίτλο ««ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ».

10.«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με χρηματοδότηση από Υπουργείο Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

11.«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

12.«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου στον χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης».

13.«Καθορισμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την θερινή περίοδο στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

14.«Επί Πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

15.«Επί αιτήσεως Ντζάνη Κων/νου του Γεωργίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ