05 Οκτ 2023 05:46

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (15-10-2009)

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον:«Επί εξωδίκου πρόσκλησης δημοτών κατά Δήμου Πύλης».

2ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

3ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

4ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5ον:«Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

6ον:«Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

7ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

8ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

9ον:«Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αστικού δικτύου Πύλης».

10ον:«Ορισμός εκπροσώπου στην Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης (Σ.Ε.Π.) του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ».

11ον:«Επί σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Πύλης & Τ.Ε.Ι. Λάρισας/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών».

12ον:«Χωροθέτηση εγκατάστασης και λειτουργίας νέας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου».

13ον:«Aποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων».

14ον:«Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων».

15ον:«Χρηματοδότηση Ιδρύματος Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΣΤΕΓΗ».

16ον:«Κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ