14 Απρ 2024 12:11

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (01-07-2010)

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 01 Ιουλίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Έγκριση Προγράμματος Leonardo da Vinci, Δράση Κινητικότητα για το Δήμο Πύλης».

2. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

3. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

4. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ του Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

5. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ  ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

7. «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Τ. Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ».

8. «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

9. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

10. «Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».

11. «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΥΛΗ Α.Ε.».

12. «Κατανομή ΣΑΤΑ 2010».

«Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009».

14. «Εγγραφή ή μη συνδρομής σε μηνιαίο πανελλήνιο αυτοδιοικητικό περιοδικό ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ».

15. «Επαναδημοπράτηση δημοτικού χώρου στο τ.δ. Πύλης».

16. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας Βουστασίου στο τ.δ. Κοτρωνίου αιτούντος κ. Τρύπα Αθανασίου του Στυλιανού».

17. «Επί αιτήσεως κ. Τσιμπίδα Βασιλείου».

18. «Επί αιτήσεως κ. Τσαντήλα Αντωνίου».

19. «Επί αιτήσεως κ. Μπαλά Αγγελικής του Χρήστου».

20. «Υπόθεση ανταλλαγής σε τ.δ. Ροπωτού».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ