04 Μαρ 2024 14:33

“Δημοτική & Λαϊκή Βραδιά από το Μορφωτικό & Ποδοσφαιρικό Όμιλο Φήκης”

Μορφωτικός & Ποδοσφαιρικός

Όμιλος Φήκης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Μορφωτικός & Ποδοσφαιρικός Όμιλος Φήκης

διοργανώνει «Δημοτική & Λαϊκή Βραδιά»

το Σάββατο 27 Αυγούστου 2011 και ώρα 21:00

στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Φήκης.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μας.

 

Το Δ.Σ