ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.:107477/17-7-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Διαβιβαστικό ΑνακοίνωσηςΠρόσκλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ