Δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας περί “Κανονίσμού ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”

Δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας περί “Κανονίσμού ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας” για ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Πύλης ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου 2021 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021.

 

Κατεβάστε το Αρχείο

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ