ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022 »

Κατεβάστε τα αρχεία

eees.pylis

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ (1)

3.Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_300622 (1)

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ.signed_signed

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Πύλης.signed_signed

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΛΗΣ.signed_signed

7.Σ.Α.Υ. OK.signed_signed (1)

8.Φ.Α.Υ OK.signed_signed (1)

9.ΕΕΕΣ (1)