ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ 2022 »

Κατεβάστε τα αρχεία

eees.winrar

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΔΑΜ

3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_010722

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ.signed_signed

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Γόμφων 2022.signed_signed

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΜΦΩΝ.signed_signed

7.Σ.Α.Υ. OK.signed_signed (2)

8.Φ.Α.Υ.signed_signed

9.ΕΕΕΣ (2)