Δημοσίευση του έργου με τίτλο Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων 2022

Kατεβάστε τα αρχεία

ESPD.winrar

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ
2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
3. Συντηρηση Δημοτικων Κτηριων Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OK. signed_signed
5. ΣΑΥ ok. signed_signed

6.ΦΑΥ OK.signed_signed
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ OK.signed_signed
8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OK.signed_signed
9.ΕΣΥ ΝΕΟ.signed_signed
10.espd-request-v2
10.espd-request-v2