ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς»

Κατεβάστε τα αρχεία

eees lygaria

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ (1)

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ (2) 3.Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_050722

4.Τεχνική περιγραφή

5.Αναλυτικό τιμολόγιο 6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

7. Προμετρήσεις

7.Προμετρήσεις κόστους ανακύκλωσης

8.ΤΣΥ

9.ΣΑΥ 1

9.ΣΑΥ 2

10. ΦΑΥ

11.ΕΣΥ

12.ΕΤΕΠ

13.ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ.signed_signed 14.ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

14.ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΗ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

15.ΕΕΕΣ