Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία

Δημοσίευση περιληπτικής διακ«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»xml.winrar
12.ΕΕΕΣ.html

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑΜ – ΑΔΑ
3.Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_280422
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚΚ
5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
8.ΕΣΥ
10.ΣΑΥ
11.ΦΑΥ
12. ΕΕΕΣ