26 Σεπ 2023 17:52

Δημόσια Διαβούλευση για την ιθαγένεια της Ε.Ε. ως προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Συμμετοχής. Συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις και εμπειρίες τους σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (όπως κινητικότητα εντός Ε.Ε., αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά) και για τον τρόπο βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την συμπλήρωση του ανωτέρου ερωτηματολογίου, λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

 

Δημόσια διαβούλευση για την ιθαγένεια της Ε.Ε. ως προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Συμμετοχής Pdf αρχείο