22 Μάι 2024 11:12

“ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ : Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.”

Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 13816/04.09.2008 απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) «Επιλογή δημόσιων χώρων συνάθροισης κοινού προς εγκατάσταση Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Α.Σ.Π. – Hotspots), εγκρίθηκε η αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος Πύλης για συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο – Public Hotspots» του μέτρου 4.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα έρθει σε επικοινωνία με τον Δήμο Πύλης με σκοπό τη διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι το έργο αφορά στη λειτουργία ασύρματων σημείων πρόσβασης στο Internet σε χώρους που ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Επιπλέον η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης του καθώς και στην αξιοποίηση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου. Μ΄ αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε ο Δήμαρχος, το διαδίκτυο θα είναι προσιτό και σε εκείνους τους χρήστες οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κάποιο σταθερό χώρο.