ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ”

Κατεβάστε τα Αρχεία

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412.16
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ και αναλυτική ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2017 
Προυπολογισμός  Aσφαλτοστρώσεις
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τιμολόγιο ασφαλτοστρώσεων 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ASFALTIKA ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ASFALTIKA