20 Απρ 2024 00:51

Δημογραφικά

Η γενική άποψη που παρατηρείται είναι μια μικρή αύξηση του πληθυσμού στην Πύλη και πιο αισθητή στην κοινότητα Ροπωτού ενώ στις κοινότητες Κοτρωνίου, Παλαιοκαριάς και Πετροχωρίου μια σταθερότητα που τείνει προς μείωση αυτού.
 
Σε σχέση με το πληθυσμό στον Νομό Τρικάλων στο Δήμο Πύλης παρατηρείται το φαινόμενο της ελάχιστης αύξησης του πληθυσμού που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ορεινό όγκο που καλύπτει σε μεγάλη επιφάνεια το Δήμο.
 
Συγκριτικά με την απογραφή του πληθυσμού ανά δεκαετία 1971, 1981, 1991, είναι φανερή και επικίνδυνη η μείωση του πληθυσμού στις κοινότητες Αγίου Προκοπίου, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς και Πετροχωρίου Έχουμε λοιπόν τάσεις για ερήμωση και εγκατάλειψη των κοινοτήτων που αποτελούν το φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν πολλά μνημεία του πολιτισμού και της παράδοσης. Από τους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν στη κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία, τταρατηρείται το φαινόμενο του μεγάλου ποσοστού σε άτομα ηλικίας μεταξύ 45-64 ετών ενώ τα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών που πρέπει να αποτελούν τον ενεργό πληθυσμό να καλύπτουν μικρό ποσοστό στο σύνολο.
 
Ακόμη έχουμε μείωση των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών που σημαίνει ότι οι γεννήσεις ελαττώνονται και έτσι έχουμε τάσεις για γερασμένο πληθυσμό.
ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1991 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 2001/1991

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 4.492 5.108 -12,06 % 100075
Δ.Δ. : Πύλης 1.839 1.991 -7,63 % 17478
Πύλη (2) 1.839 1.974 -6,84 %  
Μονή Δουσίκου 8  
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας 9  
Δ.Δ. : Αγίου Βησσαρίωνος 775 913 -15,12 % 12427
Άγιος Βησσαρίων 775 913 -15,12 %  
Δ.Δ. : Αγίου Προκοπίου 153 177 -13,56 % 4976
Άγιος Προκόπιος 153 177 -13,56 %  
Δ.Δ. Κοτρωνίου 507 514 -1,36 % 13002
Κοτρώνιον 399 366 9,02 %  
Λογγιαί, αι 108 148 -27,03 %  
Δ.Δ. Παλαιοκαρυάς 357 273 30,77 % 30410
Κάτω Παλαιοκαρυά, η 121 148 -18,24 %  
Άνω Παλαιοκαρυά, η 161 73 120,55 %  
Μέση Παλαιοκαρυά, η 75 52 44,23 %  
Δ.Δ. : Πετροχωρίου 220 219 0,46 % 5404
Πετροχώριον, το 220 219 0,46 %  
Δ.Δ. Ροπωτού 641 1.021 -37,22 % 16378
Ροποτόν, το 276 410 -32,68 %  
Άγιος Δημήτριος, ο 66 105 -37,14 %  
Άγιος Ιωάννης, ο 101 143 -29,37 %  
Λογγιές, οι 53 87 -39,08 %  
Παναγία, η 74 125 -40,80 %  
Πολυθέα, η 40 70 -42,86 %  
Τσεκούρα, η 31 81 -61,73 %