02 Μαρ 2024 07:59

Δημιουργείται Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Δήμο Πύλης

Στο τέλος βρίσκονται οι εργασίες που γίνονται στον χώρο του πρώην ΚΑΠΗ Πύλης (δίπλα στο Κ.Ε.Π.) για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πύλης, η ίδρυση του οποίου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Πύλης για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Στόχος είναι η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού , την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο την συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.
Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες από επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία, κ.λ.π.
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τον παραπάνω σκοπό είναι ο κ. Στέφανος Καλαμαράς Παιδείας και Τουρισμού, συνεργαζόμενος με το γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πύλης με υπεύθυνη την δημοτική υπάλληλο την κ. Φανή Μαρκαντά.