22 Φεβ 2024 22:17

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

Το έργο «ΑΙΘΗΚΟΣ», το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2016, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα ορεινά του Δήμου Πύλης εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση».

Το έργο αφορά την πιλοτική δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης Για Την Ανάπτυξη Και Προώθηση Της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα κανάλια πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη με υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και περιοχές.

Ανακοινώνεται η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ορεινή Ελλάδα» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια της καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους κατοίκους και επιχειρηματίες των ορεινών περιοχών, στο πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.

Την Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στη ΛΥΓΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ)

 

Κατεβάστε το Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΑΙΘΗΚΟΣ.download