03 Οκτ 2023 23:14

“Δηλώσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2012”

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Πύλης – ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ – ότι φέτος 2012  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η υποβολή ατομικής υπεύθυνης δήλωσης με τον αριθμό των ζώων για την παραχώρηση δημοτικού βοσκότοπου, από όλους ανεξαιρέτως – πεδινά και ορεινά.  

Το έντυπο της δήλωσης  διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης και υποβάλλεται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως ή με ΦΑΞ στο 2431352114 μέσω του δήμου ή τα ΚΕΠ, στη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου στη Λυγαριά υπόψη κ. Φωτάκη.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται από:

1 Φεβρουαρίου 2012 ως 31 Μαρτίου 2012.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή δηλώσεις με ελλιπή στοιχεία δε θα γίνονται δεκτές.

Δηλώσεις ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή με συνεννόηση ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ και δεν θα περαστούν  τα ζώα στον βοσκότοπο.

Δήλωση Βοσκότοπου 2012…

Από το Δήμο Πύλης