27 Φεβ 2024 13:28

“ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”

  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1.΄Ολοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

5. Ειδικά για το Εκδρομικό-Επιμορφωτικό Ταξίδι στην Κύπρο, δικαιούχοι είναι οι ηλικίας 21-40 ετών, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.