19 Ιούν 2024 00:29

“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ).

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα Αγροτικής Εστίας ΄Ετους 2008, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει:

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2434 0 29070