Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (νωπό κρέας) στις 13 και 14 Φεβρουαρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .