Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 25 και 26 Oκτωβρίου από ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη:24/10/2017

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος  Πύλης θα προβεί στη διανομή  τροφίμων στους ωφελούμενους του  προγράμματος   KEA – TEBA που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 30-9-2017.

Οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΜΚΑ τους και σακούλες.

Η διανομή των  παραπάνω προϊόντων θα γίνει στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ πρώην ΚΑΠΗ, τις παρακάτω ημέρες και ώρες :

 

  • Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου,  από 10.00 έως 13.30,
  • Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου, από 08.00 έως 11.30.