Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 17 και 18 Oκτωβρίου από ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΗΣ
Πύλη: 16/10/2017

 

 

                                                                                                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος  Πύλης θα προβεί στη διανομή  τροφίμων στους ωφελούμενους του  προγράμματος   KEA TEBA που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 30-9-2017.

Οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΜΚΑ τους και σακούλες.

Η διανομή των  παραπάνω προϊόντων θα γίνει στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ πρώην ΚΑΠΗ, τις παρακάτω ημέρες και ώρες :

 

  • Τρίτη, 17 Οκτωβρίου,  από 10.30 έως 13.00,
  • Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, από 09.00 έως 13.00.