Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (προϊόντων μακράς διάρκειας κρέατα) Τετάρτη 16-17-18.09.2020 από τον Δήμο Πύλης.